Mẹ cũng có một thời như con
Nên mẹ đừng cấm con yêu người ấy
Con cũng có một tình yêu nồng cháy
Như thuở nào mẹ đã yêu ba.

Đừng bắt con nghĩ đến chuyện chia xa
Đừng giận con mỗi lần anh ấy đến
Đã bao lần con đã từng lỗi hẹn
Với người ta chỉ vì muốn mẹ vui.

Hãy cho con dù chỉ một lần thôi
Sống thật với lòng con mẹ nhé
Sống thật với tình yêu nồng cháy
Của tình con với người ấy, mẹ ơi!