Nói ra cho cô bác đừng cười,
Để cho tôi bắt bộ một người áo đen.
Áo đen tra nút cũng đen,
Tôi hò với người lạ, chớ người quen không hò.
Tới đây chào hỏi quý nương,
Chào ông chủ ruộng, người thương tôi người nào.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975