Muỗi nào chui lọt mùng quây,
Mối nào xông được mỏ chày kim cương.
Chúng em bé nhỏ chưa tường,
Vốn anh khi trước cũng phường Ải Lao.
Ải Lao ta tập đã lâu,
Tốn cơm, tốn áo, tốn dầu mẹ cha.
Ở gần hay là ở xa,
Cách phủ, cách huyện hay là cách sông.
Xa xôi cách mấy quãng đồng,
Để anh bỏ việc, bỏ công đi tìm.


Bài ca dao này là câu hát của phường Ải Lao, do người làng Hội Xá thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, thực hiện ở hội Gióng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002