Một ngày ba bận trèo đèo,
Vì ai vú xếch, lưng eo hỡi chàng?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)