Một mâm có mấy đĩa ngon,
Dì ghẻ ních hết để con nhịn thèm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)