Mồng sáu đi hội Bồ Đề,
Mồng bảy trở về đi hội Đống Cao.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002