Mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi mẹ, kể tháng, kể ngày.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)