Mẹ nằm mẹ dỗ tỉ tê:
- Năm gian nhà ngói đề huề đến vui!
Lắc đầu, con chép đôi môi:
- Một gian nhà nhỏ ngọt bùi vẫn hơn.
Mẹ nằm mẹ dỗ nỉ non:
- Gái hơn hai tuổi, đúng tròn câu ca!
Con nằm, con ngoảnh mặt ra:
- Như đôi đũa lệch, như là đàn em.
Mẹ nằm mẹ lại dỗ thêm:
- Bên ông bà ấy, đất nền thương dâu.
Con cười: - Con chẳng mắc câu,
Lấy chồng nào phải lấy đâu nhà chồng!
Mẹ ơi, trả cốm trả hồng,
Duyên con, con chọn, đẹp lòng con hơn.


Bài ca dao này phê phán nếp sống chưa văn minh những năm sau giải phóng thủ đô.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002