Mẹ nàng khác thể mẹ ta,
Phận dù đói rách, thiệt thà anh thương.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004