Mẹ mong gả thiếp về giồng,
Ăn bông bí luộc, dưa hồng nấu canh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)