Mẹ già là mẹ già chung
Anh lo thang thuốc, em giùm cháo cơm


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004