Mẹ em tham con lợn béo mùi,
Để anh chểnh mảng như nồi canh rau.
Bắt tay qua trán mà nghĩ trước sau,
Thịt lợn chóng chán, canh rau mát lòng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004