Mẹ em muốn ăn cá thu,
Bắt anh ra biển mù mù tăm tăm.
Mẹ em thách cưới một trăm,
Anh đi chín chục, mười lăm quan ngoài.
Mẹ em thách cưới hoa tai,
Anh ra thợ bạc đánh hai đôi liền.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004