Mẹ cha bú mớm, nâng niu,
Tội trời đành chịu không yêu bằng chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)