Mẹ cha bú mớm, nâng niu,
Tội trời đành chịu không yêu bằng chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]