Mẹ ơi, con chẳng lấy chồng xóm câu
Cái tay thì thối, cái đầu thì hôi
Chiều chiều cắp rổ mua mồi
Mua thì không được lại ngồi mà lo
Chạy lên cho đến làng Đò
Người xẻo không có, người mò cũng không
Chạy về cho đến làng Đông
Con ngồi con khóc, chồng trông ở nhà


Làng Đò và làng Đông đều thuộc miền duyên hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005