Mênh mông sóng vỗ ngang bờ,
Rung rinh nước bạc lập lờ ánh trăng.
Khoả chèo thuyền lướt băng băng,
Cá phô lườn bạc rõ bằng mo cau!
Nước trong cá quẫy đục ngầu,
Chạm thuyền, cô lái tưởng trâu húc thuyền!


Bài ca dao này viết về việc tăng gia sản xuất thời kỳ chống Mỹ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có vùng cá Yên Duyên, Thịnh Liệt nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002