Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/08/2019 16:01

Mèo hoang lại gặp mèo hoang,
Anh đi ăn trộm gặp nàng mói khoai.


Khảo dị:
Mèo hoang lại gặp chó hoang,
Anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969