Máy xay tôi ghé thăm qua,
Gặp mấy ông già cũng lại công nhân.
Hỏi ông, ông cũng phân trần:
“Xã viên mới học có phần chưa quen”.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002