Lấy chồng gặp phải kẻ tồi,
Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay.
Cả ngày chỉ rượu với say,
Khi nay thuốc phiện, khi mai tài bàn.
Nói ra mang tiếng phũ phàng,
Nín đi thì não can tràng xiết bao!
Cũng là phận gái má đào,
Người thì gặp được anh hào đảm đang.
Mình thì cũng dự phấn hương,
Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006