Lấy chồng ăn những của chồng,
Ăn hết con mắt, khoét lòng con ngươi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009