Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:10

Lấy anh ăn cháo hột đào,
Uống chè tiên tử nằm võng đào màn the.
Qua đông rồi lại sang hè,
Rồi anh lại sắm nhiều the cho nàng.
Thoạt tiên anh sắm một cái nhà ngói năm gian,
Tứ vi bít đốc cửa bàn, nàng ơi!
Gian giữa anh để thờ trời,
Hai gian để khách vãng lai ra vào.
Một gian cung cấm động Đào,
Một gian để lối đi vào Thiên Thai.
Vườn anh những trúc cùng mai,
Quít cam cùng bưởi lại hai cây hồng.
Hoa thiên lý, giàn trầu không,
Cá vàng thả bể, em trông cho tường.
Sắm lược anh lại sắm gương,
Ông vôi bình phấn, khăn vuông bịt đầu.
Dao chuôi ngà em lấy bổ cau,
Xà cừ khảm tráp đựng trầu đi chơi.
Tràng kỷ anh sắm một đôi,
Chấn song con tiện hành ngơi trong nhà.
Đồng hồ treo cột giữa nhà,
Mâm son, bát bít, đũa ngà thiếu chi.
Sắm cho em sập đá chân quỳ,
Án thư dàn mặt, em thì ngồi chơi.
Lại nuôi mấy đứa ở bồi,
Sớm trưa cơm nước hầu tôi với nàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004