Lác đác mưa ngâu,
Sình sịch mưa ngâu,
Lá ngâu rụng xuống,
Bông lau phất cờ…
Nước trong xanh, lặng ngắt như tờ,
Một đàn cá lớn nhấp nhô chân ghềnh…
Kìa ai thấp thoáng đầu ghềnh?


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007