Theo Quách Tấn trong Hương vườn cũ (NXB Hội nhà văn, 2007), đây là một tập thơ gồm trên vài chục bài Đường luật vịnh từng hồi của Truyện Kiều như tập thơ của Chu Mạnh Trinh. Tập thơ đó xuất bản đã lâu và không có tên tác giả, không biết có phải thơ dự thi trong cuộc thi vịnh Kiều do quan Tuần vũ Lê Hoan tổ chức mà Chu Mạnh Trinh đã giật giải quán quân hay không. Có chỗ ngờ như thế là vì tuy cũng vịnh từng hồi của Truyện Kiều, song việc chia hồi trong tập này không giống hẳn tập của họ Chu. Nhiều đề mục ở tập này có, ở tập họ Chu không có, ở tập họ Chu có, ở tập này không có, mà phép thi cử thì thí sinh đều phải theo một quy tắc. Trong đó, Quách Tấn chỉ trích dẫn 7 bài thơ. Hiện chúng tôi chưa tìm được tập thơ mà Quách Tấn nhắc tới nên chưa rõ trong đó có bao nhiêu bài và nội dung những bài còn lại.

Chùm thơ này cũng được Nguyễn Văn Y chép trong Thơ vịnh Kiều (Lạc Việt xuất bản, Sài Gòn, 1973) gồm 35 bài, nhưng với tựa đề khác biệt.