Không thể nào chờ anh lâu hơn
Đã bật cong cung đàn của nhớ
Đã tràn xanh đôi bờ hơi thở
Không thể nào yêu anh nhiều hơn

Em vẫn thường đi trên dòng sông
Rong rêu bàn chân mà yên giấc ngủ
Ô trên đầu cuộn tròn thác lũ
Bão bùng thổi về phía không anh

Phai nhạt rồi chiếc lá đầu môi
Và thâm đau dáng xa vầng nguyệt
Khóc với nhau bao mùa trăng khuyết
Chẳng thể nào yêu anh tròn hơn

Bàn tay anh không thể ấm hơn
Em chào anh một ngày phố thị
Em khóc anh một đêm mộng mị
Làm thế nào thắp nến mùa xuân

Nói lời nào chẳng thể buồn hơn
Nguyện câu xưa thấm vào tim đá
Giấc mơ ta một ngày hoá lạ
Em với anh - sỏi đá với hoa hồng