Kể từ ngày tôi lấy anh,
Anh bảo tôi rằng: chẳng biết chữ gì.
Tôi chỉ biết một tiếng “phán sì” là củ khoai lang.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)