Kẻ Mui anh đã biết chưa,
Đàn ông vác nặng be bờ, đắp truông.
Mẹ em đẻ em trong buồng,
Về sau em lớn quay guồng ươm tơ.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002