Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt
Đồn cá rô đầm Sét là ngon
Bấy lâu cạn nước trơ bùn
Biết rằng phong vị có còn như xưa


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001