Huyện Thanh Trì kia làng Thịnh Liệt,
Đồn cá rô đầm Sét là ngon.
Bấy lâu cạn nước trơ bùn,
Biết rằng phong vị có còn như xưa?[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]