Nhà em có một cây xoan,
Trồng từ dạo trước, trông ngang lưng đồi.
Ngày vui chim đến tìm mồi,
Đêm từ đám lá trăng ngời nhô lên.
Đất màu em đắp cao thêm,
Nước đầy em tưới, bốn bên em rào.
Hoa xoan nở tím ngạt ngào,
Gió đưa từng cánh đậu vào sách em.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977