Hoa thơm giắt để mái hiên,
Gió nam thổi lọt cửa quyền cũng thơm.
Mùi thơm giắt để nồi vôi,
Biển kình lặng bặt còn mùi dấu thơm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001