Hoa sen hoa khéo giữ màu,
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001