Hoa sen hoa khéo giữ màu,
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]