Hoa Bụt mọc trước cửa chùa,
Đỏ thì có đỏ, tứ mùa không thơm.
Cây Bụt mọc trước cửa quyền môn,
Em khoe rằng lấy chồng khôn nhẹ mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001