Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 24/10/2005 13:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/06/2006 03:54 bởi Vanachi
Sự tích

Gặp ngày bà Tây Vương Mẫu mở tiệc thọ, cầm vương Phượng hoàng và Hoa vương là Mẫu đơn đều đem lễ vật đến mừng. Sứ thần bên chim là Bạch thanh, sứ thần bên hoa là Náo dương. Giữa đường, hai bên gặp nhau bên nào cũng đòi đi trước. Sứ thần hai bên ra đấu khẩu với nhau. Bên chim khoe Cầm vương là bậc đạo đức nhất, rồi lại kể những nết hay của loài chim. Bên hoa khoe Hoa vương là bậc phú quí nhất, rồi lại kể những vẻ đẹp của các loài hoa. Không những thế, chim kể xấu hoa, hoa kẻ xấu chim, không bên nào chịu bên nào. Tây Vương mẫu phải cho người ra phân xử, đành cho bên hoa đi trước, lấy cớ là cõi đời phần nhiều trọng phú quí hơn đạo đức. Sau đức Khổng Tử biết chuyện, ngậm ngùi than thở, cho là thói đời đã đến lúc suy kém rồi.

Tác giả và tâm lý trong cuốn văn

Tác g…