Hỡi con vịt nước kia ơi,
Sao mày vùng vẫy ở nơi Ngân Hà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001