Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về làm cốm với anh thì về.


Câu ca dao này nói về làng Vòng, tên nôm của thôn Dịch Vọng, nơi có nghề làm cốm nổi tiếng, thuộc xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm. Tổng Dịch Vọng cũ cũng gọi tổng Vòng, nay là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002