14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Từ khoá: Kim Lũ (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 13:53

Hỡi cô mà thắt bao xanh,
Có về Kim Lũ với anh thì về.
Kim Lũ có hai cây đề,
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.
Tình sâu không quản đường xa,
Nhà anh cao rộng, cũng là nhà em.
Nhà anh có con sông êm,
Cho em tắm mát giữa đêm mùa hè.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002