Hỡi anh áo trắng quần là,
Ước gì xum họp một nhà anh ơi!
Ước gì cơm chung một nồi,
Canh chung một bát, cùng ngồi một mâm.
Ước gì chung chiếu chung chăn,
Chung đũa ta cầm, chung áo, chung da.
Chung lâu lại đẻ con ra,
Dù trai hay gái đều là con chung.
Sáng về ta gửi nhà ông,
Tối về ta đón con chung ta về.


Khảo dị:
Hỡi anh áo trắng quần là,
Ước gì xum họp một nhà anh ơi!
Ước gì cơm chung một nồi,
Canh chung một bát, cùng ngồi một mâm.
Ước gì chung chiếu chung chăn,
Chung đũa ta cầm, chung áo, chung da.
Chung lâu lại đẻ con ra,
Dù trai gái đều là con chung.
Sáng thì ta gửi nhà ông,
Tối về ta đón con chung ta về.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001