Hội nào cho bằng hội này,
Nhởn nhơ cá nước, sum vầy chúa tôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001