Hội Gióng mồng tám tháng tư,
Ai không xem hội cũng hư đời người.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001