Hồn rằng hồn chẳng được ăn gạo ăn cơm,
Hồn ăn những cháo cùng bầu quanh năm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001