Hồ sen xây gạch Bát Tràng,
Phòng khi nóng nực thiếp chàng nghỉ ngơi.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002