Hỏi anh cây quế mấy chồi,
Gia đường phụ mẫu mấy người rứa anh?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001