Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Tìm em chẳng thấy Hàng Đường, Hàng Ngang.
Tìm em chẳng thấy Hàng Ngang,
Đi sang Hàng Bạc, rẽ sang Hàng Đào.
Tìm em chẳng thấy Hàng Đào,
Anh ra phố Thợ Tiện, rẽ vào Hàng Gai.
Tìm em chẳng thấy Hàng Gai,
Hay là em ở Hàng Hài, Hàng Son.
Tìm em chẳng thấy Hàng Son,
Hay là em ở Hàng Đòn, Hàng Khay.
Tìm em chẳng thấy Hàng Khay,
Sang chùa Quan Thượng rẽ ngay Hàng Bè.
Tìm em chẳng thấy Hàng Bè,
Kìa lên Bến Bạc, Hàng Tre, Cội Đồng.
Lại lên Bến Mắm mà trông,
Kìa Ô Quan Chưởng, Cầu Đông, Hàng Đường.
Đồng giọt, sau chùa Thái Cam,
Hàng Thớt lao màn.
Hàng Ngỗng, Hàng Ngan, Hàng Gà,
Trở về Hàng Nón, Hàng Da, Hàng Giày.
Hàng Buồm, Hàng Mã, Hàng Mây,
Hôm qua là chín, hôm nay là mười.
Lòng anh dở khóc dở cười,
Đêm đêm tơ tưởng một người tình nhân.
Tìm xa rồi lại tìm gần,
Tìm hết Nhà Hoả, bãi Nghênh Xuân, Hàng Lờ.
Tìm em chẳng thấy Hàng Lờ,
Đi ra Hậu Giám chơ vơ ngoài thành.
Đồn rằng em ở Cầu Canh,
Anh ra Cầu Giấy thanh danh vui cười.
Đi đâu có một đôi người,
Đi thì lặn suối qua đồi trèo đê.
Một thôi cho đến bến Phùng,
Hỏi thăm cậu mợ đùng đùng chạy ngay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001