Giang san gánh vác một mình,
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001