Giang sơn thiếp gánh một mình,
Chàng đi hồ dễ thấu tình thiếp chăng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001