Giữa cảnh trời mưa rơi lác đác,
Anh có thương em bận khác sẽ hay.
Ở đây gần mẹ gần thầy,
Biết là hạt ngọc vào tay ai cầm?
Cho nên giọt lệ khôn cầm,
Túi trầu khăn mặt ướt đầm như mưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001