Giẻ cùi tốt mã dài đuôi,
Hay ăn cứt chó ai nuôi giẻ cùi.


Giẻ cùi là một loài chim thuộc họ quạ, có màu sắc sặc sỡ, đuôi dài.

Khảo dị:
Giẻ cùi tốt mã dài đuôi,
Mà hay ăn bẩn ai nuôi giẻ cùi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001