Giậm chân xuống đất cái bon,
Nay còn ở vậy chồng con đâu nà!
Thôi thôi đừng nói nữa mà!
Con trâu ăn đám mạ dấu mà còn đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001