Giơ tay bắt lươn, lươn trườn vô cỏ,
Bắt quạ, quạ bỏ quạ bay.
Kể từ ngày chàng bỏ thiếp đây,
Bưng bát cơm đôi hàng luỵ nhỏ, dạ buồn thay hỡi buồn!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001