Gió đùng đùng mưa rung lá hẹ,
Cám thương người có mẹ không cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001