Giàu thì thịt cá, cơm canh,
Khó thì lưng rau đĩa muối, cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi!
Anh có khôn thiêng thì anh trở dậy ăn xôi nghe kèn,
Thôi, anh đã về nghiệp ấy xin anh đừng ghen.
Để cho người khác cầm quyền thê nhi,
Miệng em khóc, tay em bế ẵm cái ông thần vì.
Tay em gạt nước mắt, tay em thì thắp nén nhang,
Bởi vì đâu, mà nên xót nỗi muôn vàn.


Khảo dị:
Giàu thì thịt cá, cơm canh,
Khó thì lưng rau đĩa muối, cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi!
Anh có khôn thiêng xin anh trở dậy ăn xôi nghe kèn,
Thôi đã về nghiệp ấy, anh đừng ghen.
Để cho kẻ khác cầm quyền thê nhi,
Miệng em khóc, tay bế ẵm ông thần vì.
Tay em gạt nước mắt, tay em thắp nén nhang,
Bởi vì đâu mà nên xót nỗi võ vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001